Kredyty

Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!

Moc przesyłana przez obszar X-Section (1-fazowy 2-przewodowy USA) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
power_transmitted = sqrt((Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*(Maksymalne napięcie^2)*Straty na linii*((cos(Theta))^2))/(4*Oporność*Długość))
P = sqrt((a4*(Vm^2)*W*((cos(ϑ))^2))/(4*ρ*L))
Ta formuła używa 2 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego - Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego to ilość dwuwymiarowej przestrzeni zajmowanej przez obiekt. (Mierzone w Metr Kwadratowy)
Maksymalne napięcie - Maksymalne napięcie najwyższe napięcie znamionowe urządzeń elektrycznych (Mierzone w Wolt)
Straty na linii - Straty na linii są definiowane jako straty, które są wytwarzane w linii. (Mierzone w Wat)
Theta - Theta to kąt, który można zdefiniować jako figurę utworzoną przez dwa promienie spotykające się we wspólnym punkcie końcowym. (Mierzone w Stopień)
Oporność - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości. (Mierzone w Om Metr)
Długość - Długość to miara lub zakres czegoś od końca do końca. (Mierzone w Metr)
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego: 6 Metr Kwadratowy --> 6 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie: 60 Wolt --> 60 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Straty na linii: 0.6 Wat --> 0.6 Wat Nie jest wymagana konwersja
Theta: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Oporność: 1.7E-05 Om Metr --> 1.7E-05 Om Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = sqrt((a4*(Vm^2)*W*((cos(ϑ))^2))/(4*ρ*L)) --> sqrt((6*(60^2)*0.6*((cos(0.5235987755982))^2))/(4*1.7E-05*3))
Ocenianie ... ...
P = 6902.68489962633
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6902.68489962633 Wat -->6.90268489962633 Kilowat (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.90268489962633 Kilowat <-- Przekazana moc
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

9 Powierzchnia przekroju X. Kalkulatory

Moc przesyłana przez obszar X-Section (1-fazowy 2-przewodowy USA)
power_transmitted = sqrt((Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*(Maksymalne napięcie^2)*Straty na linii*((cos(Theta))^2))/(4*Oporność*Długość)) Iść
Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru X-Section (1-fazowe 2-przewodowe USA)
maximum_voltage = sqrt((4*Długość*Oporność*(Przekazana moc^2))/(Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*Straty na linii*(cos(Theta))^2)) Iść
Napięcie RMS przy użyciu obszaru X-Section (1-Phase 2-Wire US)
rms_voltage = sqrt((2*Długość*Oporność*(Przekazana moc^2))/(Obszar systemu 2-Φ 3-przewodowego*Straty na linii*((cos(Theta))^2))) Iść
Współczynnik mocy wykorzystujący obszar przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy USA)
power_factor = sqrt(((4)*(Przekazana moc^2)*Oporność*Długość)/(Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2))) Iść
Rezystywność z wykorzystaniem obszaru przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy USA)
resistivity = Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*(Maksymalne napięcie^2)*Straty na linii*((cos(Theta))^2)/((4)*Długość*(Przekazana moc^2)) Iść
Długość z uwzględnieniem obszaru przekroju X (1-fazowe, 2-przewodowe USA)
length = Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*Straty na linii*(Maksymalne napięcie*cos(Theta))^2/(4*(Przekazana moc^2)*Oporność) Iść
Straty linii przy wykorzystaniu obszaru przekroju X (1-fazowe 2-przewodowe USA)
line_losses = (4*Długość*Oporność*(Przekazana moc^2))/(Obszar przekroju X*(Maksymalne napięcie^2)*((cos(Theta))^2)) Iść
Stałe wykorzystanie obszaru przekroju X (1-fazowe 2-przewodowe USA)
constant = Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*Długość*(cos(Theta))^2 Iść
Objętość materiału przewodnika wykorzystująca obszar przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy USA)
volume_of_conductor_material = Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*Długość*2 Iść

Moc przesyłana przez obszar X-Section (1-fazowy 2-przewodowy USA) Formułę

power_transmitted = sqrt((Obszar systemu 1-Φ 2-przewodowego*(Maksymalne napięcie^2)*Straty na linii*((cos(Theta))^2))/(4*Oporność*Długość))
P = sqrt((a4*(Vm^2)*W*((cos(ϑ))^2))/(4*ρ*L))

Jaka jest wartość maksymalnego napięcia i objętości materiału przewodnika w układzie 1-fazowym 2-przewodowym?

Objętość materiału przewodnika wymagana w tym systemie wynosi 2 / cos

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!