Naprężenie ścinające powstałe dla przepływu turbulentnego w rurach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Naprężenie ścinające = (Prędkość ścinania^2)*Gęstość płynu
𝜏 = (V*^2)*ρFluid
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Naprężenie ścinające - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie ścinające to siła, która powoduje odkształcenie materiału poprzez poślizg wzdłuż płaszczyzny lub płaszczyzn równoległych do nałożonego naprężenia.
Prędkość ścinania - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość ścinania, zwana także prędkością tarcia, jest formą, w której naprężenie ścinające można zapisać w jednostkach prędkości.
Gęstość płynu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość płynu jest definiowana jako masa płynu na jednostkę objętości tego płynu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość ścinania: 6 Metr na sekundę --> 6 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Gęstość płynu: 1.225 Kilogram na metr sześcienny --> 1.225 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
𝜏 = (V*^2)*ρFluid --> (6^2)*1.225
Ocenianie ... ...
𝜏 = 44.1
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
44.1 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
44.1 Pascal <-- Naprężenie ścinające
(Obliczenie zakończone za 00.015 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

18 Przepływ turbulentny Kalkulatory

Średnia wysokość nierówności dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Nieprawidłowości średniego wzrostu = (Chropowatość liczba Reynolda*Lepkość kinematyczna)/Prędkość ścinania
Chropowatość Liczba Reynolda dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Chropowatość liczba Reynolda = (Prędkość ścinania*Nieprawidłowości średniego wzrostu)/Lepkość kinematyczna
Utrata ciśnienia spowodowana tarciem przy danej mocy wymaganej w przepływie turbulentnym
Iść Utrata głowy z powodu tarcia = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Wypisać)
Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym
Iść Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Moc wymagana do utrzymania przepływu turbulentnego
Iść Moc = Gęstość płynu*[g]*Wypisać*Utrata głowy z powodu tarcia
Średnia prędkość podana prędkość linii środkowej
Iść Średnia prędkość = Prędkość w linii środkowej/(1.43*sqrt(Stopień tarcia+1))
Prędkość w linii środkowej
Iść Prędkość w linii środkowej = (Średnia prędkość*1.43*sqrt(Stopień tarcia+1))
Naprężenie ścinające w przepływie turbulentnym
Iść Naprężenie ścinające = (Stopień tarcia*Gęstość płynu*Prędkość^2)/2
Prędkość ścinania podana Średnia prędkość
Iść Prędkość ścinania = Średnia prędkość*(sqrt(Stopień tarcia/8))
Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
Grubość warstwy przyściennej podwarstwy laminarnej
Iść Grubość warstwy granicznej = (11.6*Lepkość kinematyczna)/(Prędkość ścinania)
Prędkość w linii środkowej przy danym ścinaniu i średniej prędkości
Iść Prędkość w linii środkowej = (3.75*Prędkość ścinania)+Średnia prędkość
Prędkość ścinania przy danej prędkości linii środkowej
Iść Prędkość ścinania = (Prędkość w linii środkowej-Średnia prędkość)/3.75
Średnia prędkość podana prędkość ścinania
Iść Średnia prędkość = Prędkość w linii środkowej-(3.75*Prędkość ścinania)
Naprężenie ścinające spowodowane lepkością
Iść Naprężenie ścinające = (Lepkość dynamiczna*Zmiana prędkości)
Naprężenie ścinające powstałe dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Naprężenie ścinające = (Prędkość ścinania^2)*Gęstość płynu
Współczynnik tarcia dla liczby Reynoldsa
Iść Stopień tarcia = (0.0032+(0.221/(Liczba Reynoldsa^0.237)))
Równanie Blasiusa
Iść Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa^(1/4))

Naprężenie ścinające powstałe dla przepływu turbulentnego w rurach Formułę

Naprężenie ścinające = (Prędkość ścinania^2)*Gęstość płynu
𝜏 = (V*^2)*ρFluid

Co to jest przepływ turbulentny?

Turbulencja lub przepływ turbulentny to ruch płynu charakteryzujący się chaotycznymi zmianami ciśnienia i prędkości przepływu. Kontrastuje to z przepływem laminarnym, który występuje, gdy płyn przepływa równoległymi warstwami, bez przerw między tymi warstwami.

Jaka jest różnica między przepływem laminarnym a turbulentnym?

Przepływ laminarny lub przepływ opływowy w rurach (lub rurach) występuje, gdy płyn przepływa równoległymi warstwami bez przerw między warstwami. Przepływ burzliwy to reżim przepływu charakteryzujący się chaotycznymi zmianami właściwości. Obejmuje to szybką zmianę ciśnienia i prędkości przepływu w przestrzeni i czasie.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!