Błąd standardowy różnicy średnich Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Błąd standardowy różnicy średnich = sqrt(((Odchylenie standardowe próbki X^2)/Wielkość próbki X)+((Odchylenie standardowe próbki Y^2)/Wielkość próbki Y))
σμ1-μ2 = sqrt(((σX^2)/NX)+((σY^2)/NY))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Błąd standardowy różnicy średnich - Błąd standardowy różnicy średnich to błąd standardowy populacji w odniesieniu do średnich z wielu próbek pobranych z populacji.
Odchylenie standardowe próbki X - Odchylenie standardowe próbki X jest pierwiastkiem kwadratowym wartości oczekiwanej odchylenia kwadratowego zmiennej losowej X związanej z daną pierwszą próbką od jej średniej.
Wielkość próbki X - Wielkość próbki X to całkowita liczba osobników obecnych w badanej próbce X.
Odchylenie standardowe próbki Y - Odchylenie standardowe próbki Y jest pierwiastkiem kwadratowym wartości oczekiwanej odchylenia kwadratowego zmiennej losowej Y związanej z daną drugą próbką od jej średniej.
Wielkość próbki Y - Wielkość próbki Y to całkowita liczba osobników obecnych w badanej próbce Y.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odchylenie standardowe próbki X: 2.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Wielkość próbki X: 14 --> Nie jest wymagana konwersja
Odchylenie standardowe próbki Y: 3.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Wielkość próbki Y: 16 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σμ1-μ2 = sqrt(((σX^2)/NX)+((σY^2)/NY)) --> sqrt(((2.8^2)/14)+((3.2^2)/16))
Ocenianie ... ...
σμ1-μ2 = 1.09544511501033
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.09544511501033 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.09544511501033 <-- Błąd standardowy różnicy średnich
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys zweryfikował ten kalkulator i 1800+ więcej kalkulatorów!

7 Błędy Kalkulatory

Błąd standardowy różnicy średnich
Iść Błąd standardowy różnicy średnich = sqrt(((Odchylenie standardowe próbki X^2)/Wielkość próbki X)+((Odchylenie standardowe próbki Y^2)/Wielkość próbki Y))
Błąd standardowy podanych danych Średnia
Iść Standardowy błąd danych = sqrt((Suma kwadratów poszczególnych wartości/(Wielkość próbki^2))-((średnia danych^2)/Wielkość próbki))
Standardowy błąd proporcji
Iść Standardowy błąd proporcji = sqrt((Proporcja próbki*(1-Proporcja próbki))/Wielkość próbki)
Resztkowy błąd standardowy danych
Iść Resztkowy błąd standardowy danych = sqrt(Pozostała suma kwadratów/(Wielkość próbki-1))
Resztkowy błąd standardowy danych przy danych stopniach swobody
Iść Resztkowy błąd standardowy danych = sqrt(Pozostała suma kwadratów/Stopnie swobody)
Standardowy błąd danych
Iść Standardowy błąd danych = Odchylenie standardowe danych/sqrt(Wielkość próbki)
Błąd standardowy danej wariancji danych
Iść Standardowy błąd danych = sqrt(Wariancja danych/Wielkość próbki)

Błąd standardowy różnicy średnich Formułę

Błąd standardowy różnicy średnich = sqrt(((Odchylenie standardowe próbki X^2)/Wielkość próbki X)+((Odchylenie standardowe próbki Y^2)/Wielkość próbki Y))
σμ1-μ2 = sqrt(((σX^2)/NX)+((σY^2)/NY))

Co to jest błąd standardowy i jakie ma znaczenie?

W statystyce i analizie danych błąd standardowy ma duże znaczenie. Termin „błąd standardowy” jest używany w odniesieniu do odchylenia standardowego różnych statystyk próbek, takich jak średnia lub mediana. Na przykład „błąd standardowy średniej” odnosi się do odchylenia standardowego rozkładu średnich z próby pobranych z populacji. Im mniejszy błąd standardowy, tym bardziej reprezentatywna będzie próba dla całej populacji. Zależność między błędem standardowym a odchyleniem standardowym jest taka, że dla danej wielkości próby błąd standardowy jest równy odchyleniu standardowemu podzielonemu przez pierwiastek kwadratowy z wielkości próby. Błąd standardowy jest również odwrotnie proporcjonalny do wielkości próby; im większy rozmiar próby, tym mniejszy błąd standardowy, ponieważ statystyka będzie zbliżać się do rzeczywistej wartości.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!