Eerste wortel van kwadratische vergelijking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Eerste wortel van kwadratische vergelijking = (-(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking)+sqrt(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2-4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking))/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
x1 = (-(b)+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Eerste wortel van kwadratische vergelijking - Eerste wortel van kwadratische vergelijking is de waarde van een van de variabelen die voldoet aan de gegeven kwadratische vergelijking f(x), zodat f(x1) = 0.
Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking - Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking is een constante vermenigvuldiger van de variabelen verheven tot de macht één in een kwadratische vergelijking.
Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking - Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking is een constante vermenigvuldiger van de variabelen verheven tot de tweede macht in een kwadratische vergelijking.
Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking - Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking is de constante term of een constante vermenigvuldiger van de variabelen die in een kwadratische vergelijking tot de macht nul zijn verheven.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking: 8 --> Geen conversie vereist
Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking: 2 --> Geen conversie vereist
Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking: -42 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
x1 = (-(b)+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a) --> (-(8)+sqrt(8^2-4*2*(-42)))/(2*2)
Evalueren ... ...
x1 = 3
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3 <-- Eerste wortel van kwadratische vergelijking
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Shweta Patil
Walchand College of Engineering (WCE), Sangli
Shweta Patil heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

17 Kwadratische vergelijking Rekenmachines

Eerste wortel van kwadratische vergelijking
​ Gaan Eerste wortel van kwadratische vergelijking = (-(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking)+sqrt(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2-4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking))/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Tweede wortel van kwadratische vergelijking
​ Gaan Tweede wortel van kwadratische vergelijking = (-(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking)-sqrt(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2-4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking))/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Waarde van kwadratische vergelijking
​ Gaan Waarde van kwadratische vergelijking = (Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Waarde van X van kwadratische vergelijking^2)+(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking*Waarde van X van kwadratische vergelijking)+(Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking)
Maximale of minimale waarde van kwadratische vergelijking
​ Gaan Maximale/minimumwaarde van kwadratische vergelijking = ((4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking)-(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2))/(4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Numerieke coëfficiënt 'b' van kwadratische vergelijking
​ Gaan Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking = sqrt(Discriminant van kwadratische vergelijking+(4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking))
Eerste wortel van kwadratische vergelijking gegeven discriminant
​ Gaan Eerste wortel van kwadratische vergelijking = (-Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking+sqrt(Discriminant van kwadratische vergelijking))/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Tweede wortel van kwadratische vergelijking gegeven discriminant
​ Gaan Tweede wortel van kwadratische vergelijking = (-Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking-sqrt(Discriminant van kwadratische vergelijking))/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Numerieke coëfficiënt 'a' van kwadratische vergelijking
​ Gaan Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking = (Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2-Discriminant van kwadratische vergelijking)/(4*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking)
Numerieke coëfficiënt 'c' van kwadratische vergelijking
​ Gaan Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking = (Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2-Discriminant van kwadratische vergelijking)/(4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Discriminant van kwadratische vergelijking
​ Gaan Discriminant van kwadratische vergelijking = (Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2)-(4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking)
Verschil van wortels van kwadratische vergelijking
​ Gaan Verschil van wortels van kwadratische vergelijking = sqrt(Discriminant van kwadratische vergelijking)/Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking
Waarde van X voor maximale of minimale waarde van kwadratische vergelijking
​ Gaan Waarde van X voor maximale/minimale waarde van f(X) = -Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Maximale of minimale waarde van kwadratische vergelijking met behulp van discriminant
​ Gaan Maximale/minimumwaarde van kwadratische vergelijking = -Discriminant van kwadratische vergelijking/(4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
Product van wortels van kwadratische vergelijking
​ Gaan Product van Wortels = Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking/Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking
Som van wortels van kwadratische vergelijking
​ Gaan Som van wortels = -Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking/Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking
Product van Wortels van Kwadratische Vergelijking gegeven Wortels
​ Gaan Product van Wortels = Eerste wortel van kwadratische vergelijking*Tweede wortel van kwadratische vergelijking
Som van Wortels van Kwadratische Vergelijking gegeven Wortels
​ Gaan Som van wortels = (Eerste wortel van kwadratische vergelijking)+(Tweede wortel van kwadratische vergelijking)

Eerste wortel van kwadratische vergelijking Formule

Eerste wortel van kwadratische vergelijking = (-(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking)+sqrt(Numerieke coëfficiënt b van kwadratische vergelijking^2-4*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking*Numerieke coëfficiënt c van kwadratische vergelijking))/(2*Numerieke coëfficiënt a van kwadratische vergelijking)
x1 = (-(b)+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

Wat is een kwadratische vergelijking?

Een kwadratische vergelijking is een algebraïsche vergelijking in een variabele x waarbij de hoogste graad van termen 2 is. De kwadratische vergelijking in zijn standaardvorm is ax2 bx c = 0, waarbij a en b de coëfficiënten zijn, x de variabele is en c de constante termijn. De eerste voorwaarde voor een vergelijking om een kwadratische vergelijking te zijn, is dat de coëfficiënt van x2 een term is die niet gelijk is aan nul (a ≠ 0). Als de discriminant positief is, heeft de kwadratische vergelijking twee echte wortels. Als de discriminant nul is, heeft de kwadratische vergelijking één reële wortel. Als de discriminant negatief is, heeft de kwadratische vergelijking geen echte wortels.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!