Błąd standardowy podanych danych Średnia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Standardowy błąd danych = sqrt((Suma kwadratów poszczególnych wartości/(Wielkość próbki^2))-((średnia danych^2)/Wielkość próbki))
σμ = sqrt((Σx2/(N^2))-((μ^2)/N))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Standardowy błąd danych - Błąd standardowy danych to odchylenie standardowe średnich próbek z różnych próbek w ramach jednej populacji.
Suma kwadratów poszczególnych wartości - Suma kwadratów poszczególnych wartości to suma kwadratów wszystkich poszczególnych wartości zmiennej losowej w danych statystycznych.
Wielkość próbki - Wielkość próby to całkowita liczba osobników obecnych w badanej próbie.
średnia danych - Średnia danych to średnia poszczególnych wartości w danych statystycznych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Suma kwadratów poszczególnych wartości: 1000 --> Nie jest wymagana konwersja
Wielkość próbki: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
średnia danych: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σμ = sqrt((Σx2/(N^2))-((μ^2)/N)) --> sqrt((1000/(10^2))-((7^2)/10))
Ocenianie ... ...
σμ = 2.25831795812724
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.25831795812724 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.25831795812724 <-- Standardowy błąd danych
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys zweryfikował ten kalkulator i 1800+ więcej kalkulatorów!

7 Błędy Kalkulatory

Błąd standardowy różnicy średnich
Iść Błąd standardowy różnicy średnich = sqrt(((Odchylenie standardowe próbki X^2)/Wielkość próbki X)+((Odchylenie standardowe próbki Y^2)/Wielkość próbki Y))
Błąd standardowy podanych danych Średnia
Iść Standardowy błąd danych = sqrt((Suma kwadratów poszczególnych wartości/(Wielkość próbki^2))-((średnia danych^2)/Wielkość próbki))
Standardowy błąd proporcji
Iść Standardowy błąd proporcji = sqrt((Proporcja próbki*(1-Proporcja próbki))/Wielkość próbki)
Resztkowy błąd standardowy danych
Iść Resztkowy błąd standardowy danych = sqrt(Pozostała suma kwadratów/(Wielkość próbki-1))
Resztkowy błąd standardowy danych przy danych stopniach swobody
Iść Resztkowy błąd standardowy danych = sqrt(Pozostała suma kwadratów/Stopnie swobody)
Standardowy błąd danych
Iść Standardowy błąd danych = Odchylenie standardowe danych/sqrt(Wielkość próbki)
Błąd standardowy danej wariancji danych
Iść Standardowy błąd danych = sqrt(Wariancja danych/Wielkość próbki)

Błąd standardowy podanych danych Średnia Formułę

Standardowy błąd danych = sqrt((Suma kwadratów poszczególnych wartości/(Wielkość próbki^2))-((średnia danych^2)/Wielkość próbki))
σμ = sqrt((Σx2/(N^2))-((μ^2)/N))

Co to jest błąd standardowy i jakie ma znaczenie?

W statystyce i analizie danych błąd standardowy ma duże znaczenie. Termin „błąd standardowy” jest używany w odniesieniu do odchylenia standardowego różnych statystyk próbek, takich jak średnia lub mediana. Na przykład „błąd standardowy średniej” odnosi się do odchylenia standardowego rozkładu średnich z próby pobranych z populacji. Im mniejszy błąd standardowy, tym bardziej reprezentatywna będzie próba dla całej populacji. Zależność między błędem standardowym a odchyleniem standardowym jest taka, że dla danej wielkości próby błąd standardowy jest równy odchyleniu standardowemu podzielonemu przez pierwiastek kwadratowy z wielkości próby. Błąd standardowy jest również odwrotnie proporcjonalny do wielkości próby; im większy rozmiar próby, tym mniejszy błąd standardowy, ponieważ statystyka będzie zbliżać się do rzeczywistej wartości.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!