Liczba jednostek reflektorów Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba jednostek reflektorów = (Obszar do oświetlenia*Intensywność oświetlenia)/(0.7*Strumień świetlny)
N = (Alight*Ev)/(0.7*ΦB)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Liczba jednostek reflektorów - Liczba jednostek reflektorów, w których źródła światła są skupione w wąskich wiązkach światła za pomocą określonych reflektorów, nazywana jest oświetleniem powodziowym.
Obszar do oświetlenia - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar do oświetlenia określony przez rozsył światła, z pewnym uwzględnieniem potencjalnego zastosowania.
Intensywność oświetlenia - (Mierzone w Luks) - Natężenie oświetlenia definiuje się jako liczbę lumenów padających na powierzchnię na jednostkę powierzchni.
Strumień świetlny - (Mierzone w Lumen) - Strumień świetlny jest często używany jako obiektywna miara użytecznego światła emitowanego przez źródło światła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obszar do oświetlenia: 8.98 Metr Kwadratowy --> 8.98 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Intensywność oświetlenia: 1.02 Luks --> 1.02 Luks Nie jest wymagana konwersja
Strumień świetlny: 7.65 Lumen --> 7.65 Lumen Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
N = (Alight*Ev)/(0.7*ΦB) --> (8.98*1.02)/(0.7*7.65)
Ocenianie ... ...
N = 1.71047619047619
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.71047619047619 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.71047619047619 1.710476 <-- Liczba jednostek reflektorów
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTYTUT TECHNOLOGII (GTBIT), NOWE DELHI
Aman Dhussawat utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Metody oświetlenia Kalkulatory

Liczba lamp wymaganych do oświetlenia
Iść Liczba lamp = (Intensywność oświetlenia*Obszar oświetlenia)/(Strumień świetlny*Współczynnik wykorzystania*Współczynnik utrzymania)
Intensywność przepuszczanego światła
Iść Natężenie światła przepuszczanego = Intensywność światła wpadającego do materiału*exp(-Współczynnik absorpcji*Długość ścieżki)
Liczba jednostek reflektorów
Iść Liczba jednostek reflektorów = (Obszar do oświetlenia*Intensywność oświetlenia)/(0.7*Strumień świetlny)
Widmowy współczynnik transmisji
Iść Widmowy współczynnik transmisji = Przesyłana emisja widmowa/Promieniowanie widmowe
Widmowa skuteczność świetlna
Iść Widmowa skuteczność świetlna = Maksymalna czułość*Wartość wydajności fotopowej
Widmowy współczynnik odbicia
Iść Widmowy współczynnik odbicia = Odbita emisja widmowa/Promieniowanie widmowe
Luminancja dla powierzchni Lamberta
Iść Luminancja = Intensywność oświetlenia/pi

Liczba jednostek reflektorów Formułę

Liczba jednostek reflektorów = (Obszar do oświetlenia*Intensywność oświetlenia)/(0.7*Strumień świetlny)
N = (Alight*Ev)/(0.7*ΦB)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!