Luminancja dla powierzchni Lamberta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Luminancja = Intensywność oświetlenia/pi
Lv = Ev/pi
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Luminancja - (Mierzone w Luks) - Luminancja opisuje ilość światła, które jest emitowane, przechodzi przez lub odbija się od obiektu. Mierzy się ją za pomocą kandeli na metr kwadratowy.
Intensywność oświetlenia - (Mierzone w Luks) - Natężenie oświetlenia definiuje się jako liczbę lumenów padających na powierzchnię na jednostkę powierzchni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Intensywność oświetlenia: 1.02 Luks --> 1.02 Luks Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Lv = Ev/pi --> 1.02/pi
Ocenianie ... ...
Lv = 0.324676083907466
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.324676083907466 Luks -->0.324676083907466 Candela Steradian na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.324676083907466 0.324676 Candela Steradian na metr kwadratowy <-- Luminancja
(Obliczenie zakończone za 00.003 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTYTUT TECHNOLOGII (GTBIT), NOWE DELHI
Aman Dhussawat utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Metody oświetlenia Kalkulatory

Liczba lamp wymaganych do oświetlenia
Iść Liczba lamp = (Intensywność oświetlenia*Obszar oświetlenia)/(Strumień świetlny*Współczynnik wykorzystania*Współczynnik utrzymania)
Intensywność przepuszczanego światła
Iść Natężenie światła przepuszczanego = Intensywność światła wpadającego do materiału*exp(-Współczynnik absorpcji*Długość ścieżki)
Liczba jednostek reflektorów
Iść Liczba jednostek reflektorów = (Obszar do oświetlenia*Intensywność oświetlenia)/(0.7*Strumień świetlny)
Widmowy współczynnik transmisji
Iść Widmowy współczynnik transmisji = Przesyłana emisja widmowa/Promieniowanie widmowe
Widmowa skuteczność świetlna
Iść Widmowa skuteczność świetlna = Maksymalna czułość*Wartość wydajności fotopowej
Widmowy współczynnik odbicia
Iść Widmowy współczynnik odbicia = Odbita emisja widmowa/Promieniowanie widmowe
Luminancja dla powierzchni Lamberta
Iść Luminancja = Intensywność oświetlenia/pi

Luminancja dla powierzchni Lamberta Formułę

Luminancja = Intensywność oświetlenia/pi
Lv = Ev/pi
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!