Luminancja dla powierzchni Lamberta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Jasność = Intensywność oświetlenia/pi
Lv = Ev/pi
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Jasność - (Mierzone w Luks) - Luminancja odnosi się do ilości światła emitowanego, odbijanego lub przepuszczanego przez powierzchnię lub obiekt na jednostkę powierzchni. Mierzy jasność lub intensywność światła postrzeganego przez obserwatora.
Intensywność oświetlenia - (Mierzone w Luks) - Natężenie oświetlenia odnosi się do poziomu lub siły światła na danym obszarze. Określa ilościowo ilość światła docierającego do powierzchni i jest zwykle mierzona w jednostkach takich jak luksy lub stopy-świece.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Intensywność oświetlenia: 1.02 Luks --> 1.02 Luks Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Lv = Ev/pi --> 1.02/pi
Ocenianie ... ...
Lv = 0.324676083907466
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.324676083907466 Luks -->0.324676083907466 Candela Steradian na metr kwadratowy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.324676083907466 0.324676 Candela Steradian na metr kwadratowy <-- Jasność
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTYTUT TECHNOLOGII (GTBIT), NOWE DELHI
Aman Dhussawat utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

6 Metody oświetlenia Kalkulatory

Intensywność przepuszczanego światła
​ Iść Natężenie przepuszczanego światła = Intensywność światła wpadającego do materiału*exp(-Współczynnik absorpcji*Długość ścieżki)
Liczba jednostek reflektorów
​ Iść Liczba jednostek reflektorów = (Obszar do oświetlenia*Intensywność oświetlenia)/(0.7*Strumień światła)
Widmowy współczynnik transmisji
​ Iść Widmowy współczynnik transmisji = Przesyłana emisja widmowa/Napromieniowanie widmowe
Widmowa skuteczność świetlna
​ Iść Widmowa skuteczność świetlna = Maksymalna czułość*Wartość wydajności fotopowej
Widmowy współczynnik odbicia
​ Iść Widmowy współczynnik odbicia = Odbita emisja widmowa/Napromieniowanie widmowe
Luminancja dla powierzchni Lamberta
​ Iść Jasność = Intensywność oświetlenia/pi

16 Zaawansowane oświetlenie Kalkulatory

Prawo Beera-Lamberta
​ Iść Natężenie przepuszczanego światła = Intensywność światła wpadającego do materiału*exp(-Absorpcja na współczynnik stężenia*Stężenie materiału absorpcyjnego*Długość ścieżki)
Prawo odbicia Fresnela
​ Iść Utrata odbicia = (Współczynnik załamania światła ośrodka 2-Współczynnik załamania światła ośrodka 1)^2/(Współczynnik załamania światła ośrodka 2+Współczynnik załamania światła ośrodka 1)^2
Kąt padania z wykorzystaniem prawa Snella
​ Iść Kąt padania = arcsinh((Współczynnik załamania światła ośrodka 2*sin(Kąt załamania))/(Współczynnik załamania światła ośrodka 1))
Kąt załamania za pomocą prawa Snella
​ Iść Kąt załamania = arcsinh((Współczynnik załamania światła ośrodka 1*sin(Kąt padania))/(Współczynnik załamania światła ośrodka 2))
Intensywność przepuszczanego światła
​ Iść Natężenie przepuszczanego światła = Intensywność światła wpadającego do materiału*exp(-Współczynnik absorpcji*Długość ścieżki)
Oświetlenie według prawa Lamberta Cosinusa
​ Iść Intensywność oświetlenia = (Natężenie światła*cos(Kąt oświetlenia))/(Długość oświetlenia^2)
Liczba jednostek reflektorów
​ Iść Liczba jednostek reflektorów = (Obszar do oświetlenia*Intensywność oświetlenia)/(0.7*Strumień światła)
Cosinus Lamberta
​ Iść Natężenie oświetlenia pod kątem padania = Intensywność oświetlenia*cos(Kąt padania)
Współczynnik wykorzystania energii elektrycznej
​ Iść Współczynnik wykorzystania = Lumen osiągający płaszczyznę roboczą/Światło emitowane ze źródła
Widmowy współczynnik transmisji
​ Iść Widmowy współczynnik transmisji = Przesyłana emisja widmowa/Napromieniowanie widmowe
Widmowa skuteczność świetlna
​ Iść Widmowa skuteczność świetlna = Maksymalna czułość*Wartość wydajności fotopowej
Widmowy współczynnik odbicia
​ Iść Widmowy współczynnik odbicia = Odbita emisja widmowa/Napromieniowanie widmowe
Prawa odwrotnych kwadratów
​ Iść Jasność = Natężenie przepuszczanego światła/Dystans^2
Specyficzne zużycie
​ Iść Konkretne zużycie = (2*Moc wejściowa)/Moc świecy
Luminancja dla powierzchni Lamberta
​ Iść Jasność = Intensywność oświetlenia/pi
Natężenie światła
​ Iść Natężenie światła = Lumen/Kąt bryłowy

Luminancja dla powierzchni Lamberta Formułę

Jasność = Intensywność oświetlenia/pi
Lv = Ev/pi
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!