Druk achter expansieventilator Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Druk achter expansieventilator = Druk vooruit Expansieventilator*((1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator^2))/(1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach-nummer achter uitbreidingsventilator^2)))^((Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1))
P2 = P1*((1+0.5*(κ-1)*(Me1^2))/(1+0.5*(κ-1)*(Me2^2)))^((κ)/(κ-1))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Druk achter expansieventilator - (Gemeten in Pascal) - Druk achter expansieventilator is de druk in stroomafwaartse richting van de expansieventilator.
Druk vooruit Expansieventilator - (Gemeten in Pascal) - Druk vooruit expansieventilator is de druk in stroomopwaartse richting van de expansieventilator.
Specifieke warmteverhouding Dynamisch - De soortelijke warmteverhouding Dynamisch is de verhouding van de warmtecapaciteit bij constante druk tot warmtecapaciteit bij constant volume.
Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator - Mach-getal vooruit expansieventilator is het Mach-getal van de stroomopwaartse stroming.
Mach-nummer achter uitbreidingsventilator - Mach-getal achter expansieventilator is het Mach-getal van stroomafwaartse stroming over expansieventilator.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Druk vooruit Expansieventilator: 40 Pascal --> 40 Pascal Geen conversie vereist
Specifieke warmteverhouding Dynamisch: 1.392758 --> Geen conversie vereist
Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator: 5 --> Geen conversie vereist
Mach-nummer achter uitbreidingsventilator: 6 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
P2 = P1*((1+0.5*(κ-1)*(Me1^2))/(1+0.5*(κ-1)*(Me2^2)))^((κ)/(κ-1)) --> 40*((1+0.5*(1.392758-1)*(5^2))/(1+0.5*(1.392758-1)*(6^2)))^((1.392758)/(1.392758-1))
Evalueren ... ...
P2 = 13.2511520249989
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
13.2511520249989 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
13.2511520249989 Pascal <-- Druk achter expansieventilator
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IIT), Bombay
Shikha Maurya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Vinay Mishra
Indian Institute for Aeronautical Engineering and Information Technology (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

19 Schuine schok- en uitzettingsgolven Rekenmachines

Temperatuur achter schuine schok voor gegeven stroomopwaartse temperatuur en normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Temperatuur achter Schok = Temperatuur vóór Shock*((1+((2*Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1))*((Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)-1))/((Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)/(2+((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)))))
Prandtl Meyer-functie bij stroomopwaarts Mach-nummer
Gaan Prandtl Meyer-functie stroomopwaarts Mach nr. = sqrt((Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1))*atan(sqrt(((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*((Mach-getal voor schok^2)-1))/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)))-atan(sqrt(((Mach-getal voor schok^2)-1)))
Temperatuurverhouding over schuine schok
Gaan Temperatuurverhouding over schok = (1+((2*Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1))*((Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)-1))/((Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)/(2+((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2))))
Prandtl Meyer-functie
Gaan Prandtl Meyer-functie = sqrt((Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1))*atan(sqrt(((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*((Mach-nummer^2)-1))/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)))-atan(sqrt(((Mach-nummer^2)-1)))
Druk achter expansieventilator
Gaan Druk achter expansieventilator = Druk vooruit Expansieventilator*((1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator^2))/(1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach-nummer achter uitbreidingsventilator^2)))^((Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1))
Afbuigingshoek van de stroming
Gaan Stroomafbuigingshoek: = atan((2*cot(Schuine schokhoek:)*(((Mach-getal voor schok*sin(Schuine schokhoek:))^2)-1))/(((Mach-getal voor schok^2)*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+cos(2*Schuine schokhoek:)))+2))
Drukverhouding over expansieventilator
Gaan Drukverhouding over expansieventilator = ((1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator^2))/(1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach-nummer achter uitbreidingsventilator^2)))^((Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1))
Component van stroomafwaarts Mach-getal normale tot schuine schok voor gegeven normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Stroomafwaartse Mach normale tot schuine schok = sqrt((1+0.5*((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2))/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch*Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2-0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)))
Temperatuur achter expansieventilator
Gaan Temperatuur achter expansieventilator = Temperatuur vooruit Expansie Ventilator*((1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator^2))/(1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach-nummer achter uitbreidingsventilator^2)))
Dichtheid achter schuine schok voor gegeven stroomopwaartse dichtheid en normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Dichtheid achter Shock = Dichtheid vóór schok*((Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)/(2+((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2))))
Dichtheidsverhouding over schuine schok
Gaan Dichtheidsverhouding over schok = (Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)/(2+((Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)))
Temperatuurverhouding over expansieventilator
Gaan Temperatuurverhouding over expansieventilator = (1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator^2))/(1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach-nummer achter uitbreidingsventilator^2))
Druk achter schuine schok voor gegeven stroomopwaartse druk en normaal stroomopwaarts Mach-getal
Gaan Statische druk achter schok = Statische druk vóór schok*(1+((2*Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1))*((Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)-1))
Drukverhouding over schuine schok
Gaan Drukverhouding over schok = 1+((2*Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch+1))*((Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok^2)-1)
Onderdeel van Downstream Mach normale tot schuine schok
Gaan Stroomafwaartse Mach normale tot schuine schok = Mach-nummer achter schok*sin(Schuine schokhoek:-Stroomafbuigingshoek:)
Onderdeel van Upstream Mach normale tot schuine schok
Gaan Onderdeel van stroomopwaartse mach normale tot schuine schok = Mach-getal voor schok*sin(Schuine schokhoek:)
Stroomafbuigingshoek met behulp van de Prandtl Meyer-functie
Gaan Stroomafbuigingshoek: = Prandtl Meyer-functie stroomafwaarts Mach nr.-Prandtl Meyer-functie stroomopwaarts Mach nr.
Achterwaartse Mach-uitbreidingshoek ventilator
Gaan Achterwaartse Mach-hoek = arsin(1/Mach-nummer achter uitbreidingsventilator)
Voorwaartse Mach-hoek van expansieventilator
Gaan Voorwaartse Mach-hoek = arsin(1/Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator)

Druk achter expansieventilator Formule

Druk achter expansieventilator = Druk vooruit Expansieventilator*((1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach Nummer vooruit Uitbreidingsventilator^2))/(1+0.5*(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1)*(Mach-nummer achter uitbreidingsventilator^2)))^((Specifieke warmteverhouding Dynamisch)/(Specifieke warmteverhouding Dynamisch-1))
P2 = P1*((1+0.5*(κ-1)*(Me1^2))/(1+0.5*(κ-1)*(Me2^2)))^((κ)/(κ-1))

Wanneer wordt een expansieventilator gevormd?

Wanneer een stroom van zichzelf wordt weggedraaid, wordt een expansieventilator gevormd. De expansie door de golf vindt plaats over een continue opeenvolging van Mach-golven en entropieverandering is nul voor elke Mach-golf, daarom is de expansie isentroop.

Wat is de voorwaartse en achterwaartse Mach-hoek?

De voorwaartse Machangle is de hoek die wordt gevormd tussen de voorwaartse Mach-lijn en de stroomopwaartse richting van de stroom. De achterwaartse Mach-hoek is de hoek die wordt gevormd tussen de achterwaartse Mach-lijn en de stroomafwaartse stroomrichting (evenwijdig aan de convexe hoek).

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!