Waarde van proportie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Z-score = (Waarde van A-gemiddelde van gegevens)/Standaardafwijking
Z = (A-x)/σ
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Z-score - Z-score is een numerieke meting die de relatie van een waarde tot het gemiddelde van een groep waarden beschrijft. Z-score wordt gemeten in termen van standaarddeviaties van het gemiddelde.
Waarde van A - De waarde van A kan elke wiskundige waarde zijn.
gemiddelde van gegevens - Gemiddelde van gegevens is het gemiddelde van alle waarnemingen in een gegevens.
Standaardafwijking - De standaarddeviatie is een maat voor hoe gespreide getallen zijn.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Waarde van A: 2 --> Geen conversie vereist
gemiddelde van gegevens: 20 --> Geen conversie vereist
Standaardafwijking: 1.33 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Z = (A-x)/σ --> (2-20)/1.33
Evalueren ... ...
Z = -13.5338345864662
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-13.5338345864662 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-13.5338345864662 <-- Z-score
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)
Je bevindt je hier -

Credits

Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1800+ rekenmachines!

4 Proportie Rekenmachines

Gepoolde steekproefverhouding
Proportie monster = ((Bevolkingsaandeel*Steekproefgrootte 1)+(Bevolkingsaandeel 2*Steekproefgrootte 2))/(Steekproefgrootte 1+Steekproefgrootte 2) Gaan
Evenredige gestratificeerde steekproef
Proportionele gestratificeerde bemonstering = (Bevolkingsomvang van stratum*Aantal elementen in populatie)/Steekproefgrootte 1 Gaan
Waarde van proportie
Z-score = (Waarde van A-gemiddelde van gegevens)/Standaardafwijking Gaan
Aandeel van variantie
Variantie = 1-Resterende som van kwadraten/Totale som van vierkanten Gaan

Waarde van proportie Formule

Z-score = (Waarde van A-gemiddelde van gegevens)/Standaardafwijking
Z = (A-x)/σ

Wat zijn statistieken?

Statistiek is de discipline die betrekking heeft op het verzamelen, ordenen, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. Bij het toepassen van statistieken op een wetenschappelijk, industrieel of maatschappelijk probleem, is het gebruikelijk om te beginnen met een statistische populatie of een statistisch model dat moet worden bestudeerd.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!