Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
E = (J*(ω^2))/2
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym - (Mierzone w Dżul) - Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym jest definiowana jako energia kinetyczna koła zamachowego silnika spalinowego.
Moment bezwładności koła zamachowego - (Mierzone w Kilogram Metr Kwadratowy) - Moment bezwładności koła zamachowego definiuje się jako opór koła zamachowego na zmiany obrotów.
Prędkość kątowa koła zamachowego - (Mierzone w Radian na sekundę) - Prędkość kątowa koła zamachowego jest definiowana jako prędkość koła zamachowego lub liczba obrotów koła zamachowego na sekundę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment bezwładności koła zamachowego: 0.2 Kilogram Metr Kwadratowy --> 0.2 Kilogram Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Prędkość kątowa koła zamachowego: 10 Radian na sekundę --> 10 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E = (J*(ω^2))/2 --> (0.2*(10^2))/2
Ocenianie ... ...
E = 10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10 Dżul <-- Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Syed Adnan
Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS), Bangalore
Syed Adnan utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kartikay Pandit
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Hamirpur
Kartikay Pandit zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

8 Podstawy silnika IC Kalkulatory

Całkowity współczynnik przenikania ciepła silnika spalinowego
Iść Całkowity współczynnik przenikania ciepła = 1/((1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie gazowej)+(Grubość ścianki silnika/Przewodność cieplna materiału)+(1/Współczynnik przenikania ciepła po stronie chłodziwa))
Masa powietrza pobranego w każdym cylindrze
Iść Masa powietrza pobranego w każdym cylindrze = (Ciśnienie powietrza dolotowego*(Wolumen klirensu+Przesunięta objętość))/([R]*Temperatura powietrza wlotowego)
Przenikanie ciepła przez ścianę silnika przy danym ogólnym współczynniku przenikania ciepła
Iść Przenikanie ciepła przez ścianę silnika = Całkowity współczynnik przenikania ciepła*Powierzchnia ściany silnika*(Temperatura po stronie gazu-Temperatura po stronie płynu chłodzącego)
Prędkość strumienia paliwa
Iść Prędkość strumienia paliwa = Współczynnik rozładowania*sqrt(((2*(Ciśnienie wtrysku paliwa-Ciśnienie ładunku wewnątrz cylindra))/Gęstość paliwa))
Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego
Iść Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
Objętość przemiatania
Iść Objętość przemiatania = (((pi/4)*Średnica wewnętrzna cylindra^2)*Długość skoku)
Współczynnik kompresji przy danym prześwicie i objętości skokowej
Iść Stopień sprężania = 1+(Objętość przemiatania/Wolumen klirensu)
Średnia prędkość tłoka
Iść Średnia prędkość tłoka = 2*Długość skoku*Prędkość silnika

Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym silnika spalinowego Formułę

Energia kinetyczna zmagazynowana w kole zamachowym = (Moment bezwładności koła zamachowego*(Prędkość kątowa koła zamachowego^2))/2
E = (J*(ω^2))/2
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!