Standardowy błąd danych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Standardowy błąd danych = Odchylenie standardowe danych/sqrt(Wielkość próbki)
σμ = σ/sqrt(N)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Standardowy błąd danych - Błąd standardowy danych to odchylenie standardowe średnich próbek z różnych próbek w ramach jednej populacji.
Odchylenie standardowe danych - Odchylenie standardowe danych to pierwiastek kwadratowy oczekiwanej wartości odchylenia kwadratowego zmiennej losowej powiązanej z danymi statystycznymi od średniej populacji lub średniej próby.
Wielkość próbki - Wielkość próby to całkowita liczba osobników obecnych w badanej próbie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odchylenie standardowe danych: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Wielkość próbki: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σμ = σ/sqrt(N) --> 4/sqrt(10)
Ocenianie ... ...
σμ = 1.26491106406735
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.26491106406735 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.26491106406735 1.264911 <-- Standardowy błąd danych
(Obliczenie zakończone za 00.001 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Mona Gladys
St Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys zweryfikował ten kalkulator i 1800+ więcej kalkulatorów!

7 Błędy Kalkulatory

Błąd standardowy różnicy średnich
Iść Błąd standardowy różnicy średnich = sqrt(((Odchylenie standardowe próbki X^2)/Wielkość próbki X)+((Odchylenie standardowe próbki Y^2)/Wielkość próbki Y))
Błąd standardowy podanych danych Średnia
Iść Standardowy błąd danych = sqrt((Suma kwadratów poszczególnych wartości/(Wielkość próbki^2))-((średnia danych^2)/Wielkość próbki))
Standardowy błąd proporcji
Iść Standardowy błąd proporcji = sqrt((Proporcja próbki*(1-Proporcja próbki))/Wielkość próbki)
Resztkowy błąd standardowy danych
Iść Resztkowy błąd standardowy danych = sqrt(Pozostała suma kwadratów/(Wielkość próbki-1))
Resztkowy błąd standardowy danych przy danych stopniach swobody
Iść Resztkowy błąd standardowy danych = sqrt(Pozostała suma kwadratów/Stopnie swobody)
Standardowy błąd danych
Iść Standardowy błąd danych = Odchylenie standardowe danych/sqrt(Wielkość próbki)
Błąd standardowy danej wariancji danych
Iść Standardowy błąd danych = sqrt(Wariancja danych/Wielkość próbki)

Standardowy błąd danych Formułę

Standardowy błąd danych = Odchylenie standardowe danych/sqrt(Wielkość próbki)
σμ = σ/sqrt(N)

Co to jest błąd standardowy i jakie ma znaczenie?

W statystyce i analizie danych błąd standardowy ma duże znaczenie. Termin „błąd standardowy” jest używany w odniesieniu do odchylenia standardowego różnych statystyk próbek, takich jak średnia lub mediana. Na przykład „błąd standardowy średniej” odnosi się do odchylenia standardowego rozkładu średnich z próby pobranych z populacji. Im mniejszy błąd standardowy, tym bardziej reprezentatywna będzie próba dla całej populacji. Zależność między błędem standardowym a odchyleniem standardowym jest taka, że dla danej wielkości próby błąd standardowy jest równy odchyleniu standardowemu podzielonemu przez pierwiastek kwadratowy z wielkości próby. Błąd standardowy jest również odwrotnie proporcjonalny do wielkości próby; im większy rozmiar próby, tym mniejszy błąd standardowy, ponieważ statystyka będzie zbliżać się do rzeczywistej wartości.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!