Kalkulatory Utworzone Przez Aashna

IGNOU (IGNOU), Indie
70
Formuły Utworzony
4
Formuły Zweryfikowano
14
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Aashna

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Aashna. Aashna utworzył 70 i zweryfikował 4 kalkulatory w 14 różnych kategoriach do daty.
Utworzony Długoterminowy stosunek zadłużenia do kapitału własnego
22 Więcej kalkulatorów Rachunkowość finansowa
Utworzony Ażio
Utworzony Efektywna stopa dyskontowa gotówki
Utworzony Kalkulacyjne odsetki
Utworzony Odliczenie obliczeniowe
Utworzony Opcja Premium
Utworzony Oprocentowanie kwartalne
Utworzony Optymalna częstotliwość zamawiania
Utworzony Optymalny rozmiar partii
Utworzony Parytet konwersji
Utworzony Płynność
Utworzony Punkt wyższej wydajności
Utworzony Roczna stopa procentowa z rabatem
Utworzony Roczny czynsz dożywotni
Utworzony Skapitalizowana wartość dochodowa nieruchomości
Utworzony Wartość gotówkowa
Utworzony Wewnętrzna wartość
Utworzony Zainteresowanie komercyjne
Utworzony Zysk odsetkowy na kwartał
Utworzony Alokacja aktywów
Utworzony Kredyt hipoteczny balonowy
Utworzony Kredyt hipoteczny z regulowaną stopą procentową
Utworzony Wskaźnik rezygnacji klientów
Utworzony Wynajem samochodów
5 Więcej kalkulatorów Bankowość inwestycyjna
Utworzony Cena akcji spółki przejmującej po połączeniu
Utworzony EPS po połączeniu
Utworzony Kontrola Premium
Utworzony Kwota przyrostu
Utworzony Po fuzji PE
Utworzony Premia za przejęcie
Utworzony Spread arbitrażu fuzyjnego
Utworzony Wartość przejmowanej spółki po połączeniu
Utworzony Życzliwość
Utworzony Zysk nabywcy
Zweryfikowano Cena za metr kwadratowy
Zweryfikowano Rentowność wynajmu
12 Więcej kalkulatorów Hipotecznych i nieruchomości
Utworzony Dochód netto z zagranicy
Utworzony Dochód osobisty do dyspozycji
Utworzony Mnożnik wydatków
Utworzony Nadwyżka operacyjna
Utworzony Narodowy dochód rozporządzalny
Utworzony Narodowy Dochód Rozporządzalny Brutto
Utworzony Płaca realna
Utworzony Prędkość pieniędzy
Utworzony Produkt Krajowy Brutto według Kosztu Czynnika
Utworzony Produkt krajowy netto po cenie rynkowej
Utworzony Produkt krajowy netto po kosztach czynnika
Utworzony Produkt Narodowy Brutto w cenie rynkowej
Utworzony Prosty mnożnik depozytu
Utworzony Prywatne wydatki na spożycie ostateczne
Utworzony Realny Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca
Utworzony Rzeczywisty efektywny kurs wymiany
Utworzony Składniki zagregowanego popytu
Utworzony Tempo wzrostu podaży pieniądza
Utworzony Zmiana podaży pieniądza
Utworzony Deflator PKB
Utworzony Koszt marginalny
Utworzony Krańcowa efektywność inwestycji
Utworzony Krzywa Philipsa
Utworzony Mnożnik inwestycji
Utworzony Równanie ruchu kapitału akcyjnego
Utworzony Średni koszt całkowity
Utworzony Średni koszt zmienny
4 Więcej kalkulatorów Mikroekonomia
Utworzony Dochód podlegający opodatkowaniu dla korporacji
Utworzony Dochód podlegający opodatkowaniu dla osób fizycznych
4 Więcej kalkulatorów Podatek
Zweryfikowano Płatność renty z wykorzystaniem wartości przyszłej
Zweryfikowano Rosnąca płatność renty przy użyciu wartości przyszłej
12 Więcej kalkulatorów Przyszła wartość
Utworzony Cena wywoławcza depozytu zabezpieczającego
Utworzony Maksymalny wskaźnik dźwigni
Utworzony Równa waga
Utworzony Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Utworzony Stosunek Ev do Ebitda
Utworzony Tempo wzrostu dywidendy
Utworzony Uzasadniony stosunek ceny do zysku w przyszłości
Utworzony Wartość konta depozytowego
11 Więcej kalkulatorów Słuszność
Utworzony Wolny przepływ środków pieniężnych do firmy korzystającej z inwestycji w kapitał obrotowy
Utworzony Wolny przepływ środków pieniężnych do kapitału własnego
2 Więcej kalkulatorów Wskaźnik przepływu środków pieniężnych
Utworzony Dźwignia finansowa
3 Więcej kalkulatorów Wskaźniki dźwigni
Utworzony Wskaźnik absencji
9 Więcej kalkulatorów Wskaźniki zasobów ludzkich
Zweryfikowano Obłożenie na progu rentowności
Zweryfikowano Próg rentowności refinansowania kredytu hipotecznego
Zweryfikowano Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia
Zweryfikowano Współczynnik ryzyka wypłacalności
6 Więcej kalkulatorów Zarządzanie długiem
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!